Vaarbewijs.nl

Welk vaarbewijs heb ik in het buitenland nodig?

Inhoudsopgave

ICC

In het buitenland heb je als schipper van een pleziervaartuig vaak een internationaal vaarbewijs nodig. Dat is het Internationale Certificate of Competence (ICC). Soms heb je een ICC nodig voor een schip waarvoor in Nederland geen vaarbewijs nodig is. In het buitenland heb je soms ook andere documenten nodig, zoals een eigendomsbewijs.

Het ICC wordt erkend door alle landen die de resolutie 40 hebben ondertekend.

Alle eigenaars van nieuw afgegeven vaarbewijzen (of Groot Pleziervaartbewijzen) komen automatisch in het bezit van een ICC. Met Vaarbewijs 1 krijg je het 'ICC for inland waters'. Met Vaarbewijs 2 krijg je het 'ICC for inland and coastal waters'.

Als je een ICC nodig hebt, maar al in het bezit bent van een vaarbewijs dat afgegeven is voor 1 januari 2010, zul je jouw huidige vaarbewijs moeten laten omzetten in het gecombineerde vaarbewijs en het ICC. Dat is één document op creditkaartformaat. Informatie hierover vind je op de website van het CBR.

Duitsland

Op de Rijn is een Vaarbewijs/ICC verplicht op boten met een motor van meer dan 5 pk. Op de andere Duitse binnenwateren (met uitzondering van de Bodensee) is een Vaarbewijs/ICC verplicht op boten met een motor van meer dan 15 pk. Op de Bodensee is een Bodenseeschifferpatent A verplicht voor boten met een motor van meer dan 6 pk. 

Op de Rijn heb je voor schepen van 20 tot 25 meter lengte een Sportpatent nodig. Om aan het examen Sportpatent te mogen deelnemen, is het bezit van Vaarbewijs 2 (alle binnenwateren) vereist. Je moet kunnen aantonen dat je ten minste 4x opvarend en 4x afvarend het vaarweggedeelte hebt bevaren waarvoor examen wordt aangevraagd.  

Voor schepen vanaf 25 meter is een Klein Patent verplicht.

Is jouw schip 20 meter of langer of is het product van l x b x d meer dan 100, dan is op alle binnenwateren een Scheepsattest nodig. Een Scheepsattest is een bewijs dat aangeeft dat het schip door de Scheepvaartinspectie van Verkeer en Waterstaat is goedgekeurd.

Informatie over hoe je het Sportpatent kunt aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vind je op de website van het CBR.

België

Op de Belgische binnenwateren geldt dezelfde vaarbewijsregeling als in Nederland. België erkent het Nederlandse vaarbewijs.

Iedereen, ook een buitenlander, die in België op de Vlaamse Waterwegen wil varen, moet een digitale waterwegenvergunning aanvragen. Een waterwegenvergunning kan aangevraagd worden voor een dag, enkele dagen, maanden of een jaar. Je kiest zelf de begindatum en hoelang de vergunning geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel met betrekking tot de voor trailers geschikte boten, maar biedt ook grotere vrijheid aan (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

Een geldige waterwegenvergunning is verplicht, ongeacht het feit of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart. Ook 'stilliggers' moeten steeds over een geldige waterwegenvergunning beschikken.

De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die:

 • geschikt zijn voor het vervoer van personen, zonder winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
 • langer zijn dan 6 meter en/of sneller kunnen varen dan 20 km per uur;
 • varen of gemeerd zijn op een al dan niet vergunningplichtige of een met vergunning verleende ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.
Je hebt geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Grensleie, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde en de Schelde-Rijnverbinding.
 
Informatie over de tarieven vind je op de website van De Vlaamse Waterweg.

Aan boord moet je het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het koninkrijk België hebben. Dit reglement is opgenomen in de Nederlandse Wateralmanak deel I. Op de Beneden Zee-Schelde is vanaf de Nederlands-Belgische grens tot in de sluizen in de Antwerpse haven (Royerssluis, Kattendijksluis) het Scheepvaartreglement voor de beneden-Zeeschelde van kracht.

Motorvaartuigen met een romplengte van meer dan 7 meter moeten op de binnenwateren een marifooninstallatie hebben. Iedereen die een marifoon aan boord heeft, moet voor dat toestel over een registratiebewijs en een bedieningscertificaat beschikken.

tl_files/Afbeeldingen in cursussen/AIS plicht Antwerpen.png

In het kanaalgedeelte van de haven van Antwerpen (zie het rode gebied op de kaart), moeten alleenvarende pleziervaartuigen beschikken over een AIS-installatie (zenden en ontvangen).

Als een groep pleziervaartuigen het gebied doorkruist, moet alleen het eerste en laatste vaartuig voorzien zijn van een correct werkende AIS-installatie (minimaal type B). De schippers van die twee vaartuigen moeten ook alle gegevens van alle andere vaartuigen in het konvooi doorgegeven aan de verkeersbegeleiding.

Het is noodzakelijk om een 'Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen' (ICP) mee te nemen. Dat is een eigendomsbewijs. Het registratiebewijs voor snelle motorboten wordt ook geaccepteerd.


Frankrijk

Voor een boot korter dan 20 meter met een motor van meer dan 4,5 kW ofwel 6 pk, is een vaarbewijs verplicht.

Op de rivieren, de binnenmeren en de kanalen is Vaarbewijs 1 samen met het ICC (internationaal Vaarbewijs 'for inland waters') voldoende. Als je in Nederland geslaagd bent voor het examen Vaarbewijs 1, krijg je automatisch het ICC erbij.

Aan de kust is Vaarbewijs 2 samen met het 'ICC for inland and coastal waters' verplicht. Dat krijg je automatisch na het behalen van het diploma Vaarbewijs 2 (Vaarbewijs 2 = examen Vaarbewijs 1 + examen Vaarbewijs 2).

Binnen een afstand van 300 meter uit de kust mag je niet harder dan 5 knopen (9,2 kilometer per uur) varen.
Een zwemgebied wordt met gele stompe tonnen aangeven. In zo'n gebied mag je nooit varen.

In een haven mag je niet sneller varen dan 3 knopen (5,5 kilometer) per uur.

Je moet in ieder geval aan boord hebben:

 • CE-goedgekeurde reddingsvesten voor alle personen aan boord;
 • een vaste emmer (niet van rubber) van minimaal 7 liter inhoud, met een lijn bevestigd;
 • verbandtrommel/medicijnkast met isoleerdeken (nodig bij onderkoeling of verbranding);
 • dodemanskoord;
 • twee trossen die langer dan de lengte van het schip zijn, maar ten minste 5 meter lang;
 • bootshaak (pikhaak);
 • brandblusser;
 • CE-goedgekeurde reddingsboei met werplijn van ten minste 10 meter;
 • anker;
 • waterdichte zaklamp;
 • kompas;
 • misthoorn;
 • 3 rode handstakellichten (noodhandfakkels) als noodsignaal;
 • op een boot tot 8 meter lengte: 2 roeiriemen of peddels;
 • op een boot tot 5 meter lengte: een hoosvat met een lijn aan de boot vastgemaakt;
 • een opblaaspomp wanneer er sprake is van een rubberboot.

Op binnenwateren die beheerd worden door de VNT ('Voies Navigables de France') moet je een vaarvignet hebben. Dat vignet kan op diverse plaatsen gekocht worden. De tarieven zijn afhankelijk van de verblijfsduur en de afmetingen van het schip. Met de opbrengsten worden diverse voorzieningen voor watertoeristen gerealiseerd.

Op de Franse binnenwateren moet je van jouw eigen schip een officieel eigendomsbewijs hebben. Hiervoor moet je jouw schip laten registreren bij het Kadaster.

Spanje

In Spanje is een ICC verplicht voor boten met een motor vanaf 9,5 pk.

Aan de kust is het 'ICC for inland and coastal waters' verplicht. Dat krijg je na het behalen van Vaarbewijs 2 (Vaarbewijs 2 = Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs 2).

Aan boord moet een peddel aanwezig zijn voor het geval de motor uitvalt. De ankerlijn moet minimaal 25 meter lang zijn om ook in dieper water te kunnen ankeren.

Een vaarvergunning is verplicht. Die is te koop bij de 'commandancia de marina' (havenmeester).

In Spanje moet je van jouw eigen schip een officieel eigendomsbewijs hebben. Daarvoor moet je jouw schip laten registreren bij het Kadaster.

Bij het Spaanse verkeersbureau in Den Haag kun je informatie aanvragen over het gebied waarin je wilt varen. Tel. 070 3465900 / infolahaya@tourspain.es

Portugal

Als schipper moet je in Portugal hetzelfde vaarbewijs hebben als in het land van herkomst.

Aan de kust is het 'ICC for inland and coastal waters' verplicht. Dat krijg je na het behalen van Vaarbewijs 2 (Vaarbewijs 2 = Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs 2).

Als je de boot meeneemt, moet je een bewijs meenemen waaruit blijkt dat de BTW is voldaan. De originele aankoopnota is voldoende. De douane kan overal steekproefgewijs controles houden. Aangeraden wordt om de boot te verzekeren tegen WA (wettelijke aansprakelijkheid).

In Portugal moet je van jouw eigen schip een officieel eigendomsbewijs hebben. Daarvoor moet je jouw schip laten registreren bij het Kadaster.

Zwitserland

In Zwitserland is een vaarbewijs verplicht voor schepen met een motor vanaf 6 kW (8,6 pk) en voor een zeilschip met een zeiloppervlak van meer dan 15 m².

Het Nederlandse Vaarbewijs 1 wordt gelijkgesteld aan de Zwitserse 'Motorbootprüfung Kat. A'.

Voordat je jouw vaartuig te water mag laten, moet het worden gekeurd. De keuring kun je aanvragen bij de kantonale scheepvaartinspectie die zetelt in de hoofdstad van het desbetreffende kanton.

Kroatië

Voor elke boot met buitenboord- of binnenboordmotor is het vaarbewijs verplicht, ook voor een rubberbootje van 2,5 meter lang met 2 pk motor. Het aantal pk's doet er in feite niet toe. Voor een zeilboot vanaf 3 meter lengte is ook een vaarbewijs verplicht.

Aan boord moeten aanwezig zijn:

 • een anker met een ketting of een lijn van ten minste 30 meter lang;
 • minimaal twee landvasten met een lengte van ten minste 10 meter; 
 • een peddel of roeiriemen;
 • een EHBO-set;
 • een lenspomp of een puts(emmer);
 • 6 rode handstakelsignalen (noodhandfakkels) in waterdichte verpakking;
 • een brandblusser met minimaal 2 kg inhoud;
 • reddingsvesten voor iedere persoon aan boord.

Blijf je binnen 1 zeemijl (1852 meter) vanaf het vasteland of vanaf de eilanden, dan is Vaarbewijs 1 voldoende. Op de achterzijde van Vaarbewijs 1 staat een ICC ('International Certificate of Competence for inland waters'). Dat is een 'vertaling' van het vaarbewijs in het Engels.

Vaar je verder dan 1 zeemijl uit de kust, dan is Vaarbewijs 2 (Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs 2) met het 'ICC for inland and coastal waters' verplicht.

Heb je alleen Vaarbewijs 1, dan kan bij de havenmeester een kort examen tegen betaling van € 135,- afgelegd worden. Je moet dan onder andere op een kaart koersen uitzetten en lichten, boeien en tekens op de waterkaart verklaren. Het examen duurt ongeveer een kwartier en als je geslaagd bent, krijg je het 'Voditelj Brodice / Boat Skipper'. Dat is alleen in Kroatië geldig en je kunt het niet laten omzetten in Vaarbewijs 2.

Als er een marifoon aan boord is, moet minimaal één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie.

Voor een eigen schip heb je een ICP en een internationale verzekeringsverklaring nodig.

Een vaarvergunning (vignet) is verplicht; je kunt hem kopen bij de havenmeester.

Het is in Kroatië verboden een schip te voeren of te besturen met een alcoholpromillage van meer dan 0,0 in het bloed. In Nederland is het toegestane alcoholpromillage maximaal 0,5.

Hongarije

In Hongarije is een vaarbewijs (ICC) verplicht voor boten met een motor vanaf 5 pk.

Het Balatonmeer en het Velencemeer zijn verboden voor motorboten.

Italië

Op de meren is Vaarbewijs 1 verplicht voor boten met een motor vanaf 5 pk. 

Aan boord moet een document aanwezig zijn waaruit blijkt dat jouw boot WA-verzekerd is. Dat moet door jouw verzekering in het Italiaans worden opgesteld.

Voor schepen die onder Italiaanse vlag varen, zoals charterschepen en huurboten, heb je pas een vaarbewijs nodig als de motor sterker is dan 40,8 pk.

Langs de kust is Vaarbewijs 2 ('ICC for inland and coastal waters') verplicht.

Aan boord is o.a. de volgende uitrusting verplicht:

 • rood handstakellicht (noodhandfakkel) of valschermlicht als noodsignaal;
 • zaklantaarn met reservebatterij;
 • EHBO-trommel;
 • reddingsvest met CE-keurmerk voor elke persoon aan boord;
 • brandblusser voor brandklasse ABC.

Aan het Lago Maggiore en het Meer van Lugano is voor de duur van jouw verblijf behalve de Nederlandse registratie een lokale registratie vereist. Die kun je aanvragen bij de gemeente waarin je verblijft.

Griekenland

Er moeten twee personen met een 'ICC for inland and coastal waters' (Vaarbewijs 2) aan boord zijn of de schipper moet een verklaring afgeven waarin staat dat er een tweede persoon aan boord is met voldoende vaarervaring. Een internationale verzekeringsverklaring is vereist.

Noorwegen

In Noorwegen is Vaarbewijs 2 verplicht voor watersporters met een boot van 8 tot maximaal 15 meter lengte. Dit geldt ook voor een boot die korter is dan 8 meter en een motor heeft van meer dan 25 pk.

Het vaarbewijs is alleen verplicht voor watersporters die na 1 januari 1980 geboren zijn.

Meer informatie vind je op de website van de Norwegian Maritime Authority.

Zweden

In Zweden is voor een boot vanaf 12 meter lengte een vaarbewijs verplicht.

Bemanningslijst

Bij het aanlopen van zeehavens in Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Finland, Baltische staten, Rusland en Polen moet een bemanningslijst aan boord aanwezig zijn. Deze lijst maak je zelf. Het is een lijst met de namen van het schip en de thuishaven en de persoonsgegevens van alle opvarenden. Het verstrekken van kopieën van de paspoorten van alle bemanningsleden is aan te raden.

BTW-verklaring

Deze verklaring is niet verplicht, maar kan handig zijn. Een douaneambtenaar kan vragen of er binnen de Europese Unie BTW betaald is voor het schip. De aankoopnota waaruit blijkt dat er BTW is betaald, is voldoende. Een BTW-verklaring die afgegeven is door de douane werkt het best. Er moet op verzoek aangetoond worden dat de BTW ooit in Nederland betaald is.

Eigendomsbewijs

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Daarom is het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) in het leven geroepen. 

In Europa zijn met een groot aantal landen afspraken gemaakt over de geldigheid van het ICP op Europese binnen- en kustwateren. In die landen wordt een geldig ICP ten alle tijden geaccepteerd als officieus eigendomsbewijs voor je pleziervaartuig. 

Als je naar een land wil varen waar het ICP niet wordt geaccepteerd, is op dit moment het enige alternatief een zeebrief. Zo’n zeebrief geldt als identiteitsbewijs én juridisch eigendomsbewijs en geeft ook het recht om de Nederlandse vlag te voeren. Voor een zeebrief is een inschrijving in het Kadaster verplicht. Die inschrijving is tevens het juridische eigendomsbewijs van jouw schip.