Vaarbewijs.nl

Vaarbewijs 1

Wanneer moet ik Vaarbewijs 1 halen?
Vaarbewijs 1 is verplicht bij het varen met een waterscooter, jetski en motorboot (opblaasbaar en niet-opblaasbaar) die bij vol gas sneller kunnen dan 20 km per uur door het water. Het is ook verplicht bij het varen met pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.

Waar mag ik varen met Vaarbewijs 1?
Vaarbewijs 1 is voldoende voor het varen op kanalen, rivieren en meren. Als je op de ruime binnenwateren wilt varen, zoals het IJsselmeer, heb je naast Vaarbewijs 1 ook Vaarbewijs 2 nodig.

Online cursus Vaarbewijs 1

Hoe kan ik mij goed voorbereiden op het examen?
De online cursus Vaarbewijs 1 via Vaarbewijs.nl is 100% examengericht. De lesstof is afgestemd op de actuele exameneisen van het CBR.

Elk deel van een les wordt afgewisseld door examenvragen in multiplechoicevorm. Na de 9 lessen volgen er 29 proefexamens om jouw kennis te testen. De lessen en proefexamens kun je zo vaak herhalen als je wilt.

Online cursus Vaarbewijs 1

Demo online cursus

Om je een beeld te geven van onze online cursus, kun je hieronder een demo bekijken. Deze demo bevat 7 onderwerpen en 11 vragen.

Demo online cursus Vaarbewijs 1

Examen Vaarbewijs 1

Theorie-examen
Er is geen praktijkexamen en dat gaat er ook niet komen. Het theorie-examen is daarom tamelijk uitgebreid. Er worden onder meer vragen gesteld over wettelijke bepalingen, motortechniek, veiligheidsmaatregelen, betonning van het vaarwater, meteorologie (weerkunde) en manoeuvreren met een schip.

40 vragen
Het vaarbewijsexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording heb je één uur de tijd. 

Punten
Elke vraag levert 1, 2 of 3 punten op en er zijn maximaal 80 punten te behalen. Om te slagen voor het vaarbewijsexamen moet je minstens 56 punten halen. Omgerekend is dat het cijfer 7.

Kosten
Het examen Klein Vaarbewijs 1 (KVB1) kost € 50,55. Het examengeld staat overigens los van het cursusgeld. 

Nadat je geslaagd bent voor het vaarbewijsexamen moet je zelf een gezondheidsverklaring invullen. Dat document kost € 12,50.

De aanvraag van de vaarbewijspas kost € 12,05.

Inschrijven
Alleen de kandidaat zelf mag zich inschrijven voor het vaarbewijsexamen. Omdat het aantal aanmeldingen soms groot is, kun je de examendatum het beste tijdig reserveren bij het CBR. Zorg ervoor dat je jouw DigiD-gegevens bij de hand hebt.

Geen DigiD?
Als je in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD hebt, kun je bij het CBR het vaarbewijsexamen reserveren via 'Aanvraagformulieren Recreatievaart'. Je klikt op de eerste blauwe pijl (het eerste aanvraagformulier): Aanvraagformulier theorie-examens Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs. Bij Examengegevens kiest je: Klein Vaarbewijs 1 (KVB1).  

Nederlandse taal
Iedereen die de Nederlandse taal beheerst, mag aan het examen deelnemen. Je hoeft niet in Nederland woonachtig te zijn en ook niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Wanneer?
Het vaarbewijsexamen kan op elke werkdag en soms ook op zaterdag afgelegd worden.

Locaties
Je kunt kiezen uit maar liefst 20 examenlocaties, verspreid over het hele land.  

Datum wijzigen
Als je om een bepaalde reden jouw examendatum wilt wijzigen, kun je dat probleemloos en gratis doen. Er komen regelmatig annuleringen binnen, waardoor er plaatsen vrijkomen.

Minimumleeftijd
Je kunt het vaarbewijsexamen al afleggen als je jonger dan 18 jaar bent. Er is geen minimumleeftijd.

Als je geslaagd bent voor het vaarbewijsexamen, krijg je een uitslagbrief. Daarmee mag je nog geen snelle motorboot besturen, want die uitslagbrief geldt nog niet als vaarbewijs. Vanaf jouw 18e kun je met de uitslagbrief en een gezondheidsverklaring het vaarbewijspasje bij het CBR aanvragen. Daarmee mag je op een snelle motorboot, waterscooter en jetski varen.

Geldigheid
Het vaarbewijspasje is onbeperkt geldig.   

Verschil tussen Vaarbewijs 1 en Vaarbewijs 2

tl_files/Afbeeldingen in proefexamens/vb1/blok1/VB1 + VB2.jpg 

Waar?
Met Vaarbewijs 1 mag je op rivieren, kanalen en kleine meren varen.

Met Vaarbewijs 2 (Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs 2) mag je ook op de grote wateren varen, zoals de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Eems, de Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer. Een uitzondering is de Gouwzee (onderdeel van het Markermeer), daarvoor is Vaarbewijs 1 voldoende.

Buitenland
Vaarbewijs 1 geldt in het buitenland als ‘International Certificate of Competence (ICC) for inland waters’. Dat krijg je automatisch na het behalen van Vaarbewijs 1. Je mag daarmee op rivieren, kanalen en meren varen, maar niet op de kustwateren.

Vaarbewijs 2 geldt in het buitenland als ‘International Certificate of Competence (ICC) for inland and coastal waters’. Dat krijg je automatisch na het behalen van Vaarbewijs 2 en je mag er ook mee op de kustwateren varen.

Eerst Vaarbewijs 1
Om in het bezit te komen van Vaarbewijs 2 moet je voor het examen Vaarbewijs 1 en het examen Vaarbewijs 2 geslaagd zijn. Je kunt Vaarbewijs 1 niet overslaan.

Informatie over online cursus Vaarbewijs 1