Cursus Marifonie

Proefexamen

Proefexamen 2

Op het examen heeft u 60 minuten de tijd om 30 meerkeuze vragen te beantwoorden.

Heeft u alle vragen goed dan scoort u 50 punten. Om te slagen moet u minimaal 35 punten behalen.

Uw score voor dit proefexamen

Zodra u in het onderstaande proefexamen op een antwoord klikt, kleurt de achtergrond groen indien u het juiste antwoord gaf. Indien u een vraag onjuist beantwoordt, wordt de achtergrond rood en verschijnt het juiste antwoord in groen.

Nadat u alle vragen heeft beantwoord, klikt u rechts onderaan op 'Uitslag bekijken'. We raden u aan uw antwoorden niet te corrigeren zodat u achteraf kunt zien of u geslaagd zou zijn.

1 1

Bij een anker manoeuvre aan boord van een schip wordt voor de communicatie tussen het stuurhuis en het voorschip gebruik gemaakt van VHF – portofoons. Communicatie vindt plaats op VHF – kanaal:

Toelichting op vraag 1

Dit verkeer met portofoons heet intraship verkeer.

Voor dit intraship verkeer wordt gebruik gemaakt van de kanalen 15 en 17.

2 2

Een marifoon is verplicht voorgeschreven aan boord van:

Toelichting op vraag 2

Grote schepen die in een blokgebied of op één van de snelwegen van het goederenvervoer die onder Bijlage 9 van het Binnenvaart Politiereglement vallen, zoals het Amsterdam – Rijnkanaal, moeten gelijktijdig op meer dan één kanaal een luisterwacht onderhouden.

Een blokgebied is waar verkeersbegeleiding op de wal plaatsvindt.
Dit is alleen op zeer drukke vaarwegen voor het goederenvervoer.

Grote schepen in een blokgebied en op Bijlage 9 moeten over een aparte marifoon beschikken, zodat ze twee kanalen tegelijkertijd kunnen uitluisteren.

2 3

Aan boord van een schip uitgerust met een marifoon moet voor het gebruik van deze marifoon:

1 4

Een regelmatig gebruikte term voor ‘opvaart’ op de rivieren is:

Toelichting op vraag 4

Vaart u tegen de stroom in, dan vaart u vanuit het lager gelegen gedeelte van een rivier in de richting van de bron die veel hoger ligt. U vaart als het ware tegen de berg op en daarom heet dat bergvaart. Bergvaart wordt ook vaak opvaart genoemd, omdat u tegen de stroom op moet varen.

2 5

Bij het maken van verbindingen of het doen van test uitzendingen hiermee, moet men:

1 6

De nationaliteit van een schip kan men vaststellen door middel van:

Toelichting op vraag 6

Aan schepen met GMDSS – apparatuur wordt een MMSI – nummer gegeven.
MMSI = Maritime Mobile Service Identity.
Dit is een 9 cijferig nummer als unieke identificatie, net zoals het telefoonnummer.

Het nummer is zo opgebouwd dat iedereen kan zien uit welk land het schip komt.
Bij het nummer 244250293 geven de eerste 3 cijfers aan dat het een Nederlands schip is.

Een Nederlands schip heeft het nummer 244, 245 of 246.

Bij het zenden van dit nummer wordt tegelijkertijd de positie en tijd in UTC weergegeven.

Aan het systeem zit de GPS gekoppeld, zodat tegelijkertijd de positie kan worden meegezonden .

2 7

Een schip, uitgerust met marifoon, ligt in een sluis:

2 8

Men vaart op binnenwateren bij slecht zicht met behulp van de radar.
Er moet continu worden uitgeluisterd:

1 9

Het ATIS - signaal wordt door de marifoon automatisch uitgezonden:

1 10

Het gebruik van de scrambler op de VHF:

Toelichting op vraag 10

Scramblen mag uitsluitend op de kanalen voor het openbaar verkeer en op
speciale scrambler kanalenwaarvoor het Agentschap – Telecom een vergunning heeft verleend.

Scramblen mag niet mogelijk zijn op het noodkanaal 16 en ook niet op de visserijkanalen.

De visserijkanalen moeten toegankelijk en verstaanbaar blijven voor alle beroepsvisserij.

Een scrambler is niet toegestaan op een pleziervaartuig.

1 11

De standaard tijd in het maritieme radioverkeer is:

1 12

Intership - verkeer op zee dient bij voorkeur plaats vinden op:

1 13

AIS:

Toelichting op vraag 13

Een AIS - zender op een schip zendt met regelmatige tussenpozen de positie, koers, snelheid en MMSI uit. Deze gegevens worden ontvangen door schepen die zijn uitgerust met een speciale ontvanger. Deze kunnen de gegevens automatisch laten plotten op een beeldscherm. Informatie kan ook op een radarscherm geprojecteerd worden.

1 14

Het woord COMBI wordt met behulp van het voorgeschreven internationale spellingsalfabet gespeld:

2 15

De leiding van het radiotelefonie-verkeer tussen schepen en kuststations berust:

1 16

Een dringend gesprek dient via een buitenlands kuststation te worden aangevraagd met de aanduiding:

1 17

De code 'NL01' wordt gebruikt bij:

1 18

DSC is de afkorting van

2 19

Voor het afwikkelen van nood- en spoedverkeer via de Kustwacht, dient men op het IJsselmeer gebruik te maken van kanaal:

3 20

Een schip vaart op de Waal, maakt water en dreigt te zinken. De oproep dient te beginnen met:

3 21

Het reçu op een noodbericht dient als volgt te worden uitgesproken:

3 22

Op een, via een RCC, ontvangen noodbericht moet men:

3 23

De functie van het alarmsein, uitgezonden door een kuststation, op kanaal 16 is het:

3 24

Men vaart op zee, binnen bereik van de Nederlandse kustwacht. Een schip in de nabijheid verzendt een noodbericht. Er dient als volgt te worden gehandeld:

3 25

Aan boord heeft een ongeval plaatsgevonden.
Er is dringend radio-medisch advies nodig.
Men moet bij de aanroep gebruik maken van de term:

2 26

Om een belangrijke navigatie- of meteorologische waarschuwing via de installatie aan te kondigen, dient men gebruik te maken van het:

1 27

Vervanging van een defecte trage (time delay) smeltveiligheid moet:

Toelichting op vraag 27

Zekeringen nooit vervangen door een type dat daarvoor niet bedoeld is.
Vooral geen zwaardere zekering en ook geen trage zekering waar een snelle zou moeten.
Een trage zekering mag bij een defect nooit vervangen worden door een zwaardere zekering met een grotere stroomsterkte (ampère).

1 28

Onder niet gereduceerd zendvermogen wordt in de marifonie verstaan een vermogen tussen:

1 29

Motortankschip Britta is afvarend op de Main en vraagt via de marifoon of er zich scheepvaart op de Rijn bevindt.
Hoe luidt de juiste oproep?

Toelichting op vraag 29

U begint een marifoongesprek altijd met de naam van het schip, sluis brug of station dat u aanroept. Weet u niet naam van het schip dat u aanroept dan kunt u een zo kort mogelijke beschrijving geven.

Omdat dit in Duitsland is moet het in het Duits.

1 30

Nadat wordt omgeschakeld van laag naar hoog vermogen raakt de smeltveiligheid defect. De oorzaak kan zijn dat de waarde van de smeltveiligheid:

Toelichting op vraag 30

Dit waren twee willekeurige proefexamens.

In de Online cursus via www.vaarbewijs.nl komt u alle examenvragen tegen.

Informatie vindt u op www.vaarbewijs.nl onder Marifonie.