Cursus Marifonie

Proefexamen

Proefexamen 1

Op het examen heeft u 60 minuten de tijd om 30 meerkeuze vragen te beantwoorden.

Heeft u alle vragen goed dan scoort u 50 punten. Om te slagen moet u minimaal 35 punten behalen.

Uw score voor dit proefexamen

Zodra u in het onderstaande proefexamen op een antwoord klikt, kleurt de achtergrond groen indien u het juiste antwoord gaf. Indien u een vraag onjuist beantwoordt, wordt de achtergrond rood en verschijnt het juiste antwoord in groen.

Nadat u alle vragen heeft beantwoord, klikt u rechts onderaan op 'Uitslag bekijken'. We raden u aan uw antwoorden niet te corrigeren zodat u achteraf kunt zien of u geslaagd zou zijn.

1 1

Het hoofddoel van een marifoon aan boord van een schip is:

Toelichting op vraag 1

Het grote voordeel van een marifoon is, dat een groot aantal zenders/ontvangers tegelijkertijd kan worden bereikt, wat met een mobiele telefoon niet kan.

U kunt direct contact krijgen met alle schepen die uitgerust zijn met een marifoon en zich in de directe omgeving bevinden.

1 2

Het Basiscertificaat Marifonie wordt afgegeven door:

2 3

Waar kan men vinden welke marifoonkanalen aan boord van Nederlandse vaartuigen mogen worden gebruikt? 

Toelichting op vraag 3

In het 'Handboek voor de binnenvaart' staan onder andere de marifoonkanalen van bruggen, sluizen en radarposten in Nederland, België, Rijn en Moezelgebied, Duitsland, Noord-Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

In de 'Regeling gebruik van frequentie met meldingsplicht 2015' staan de marifoonkanalen die mogen worden gebruikt. Het accent ligt hier op 'mogen'.

2 4

Het radioverkeer tussen een schip en een verkeersbrug noemt men:

Toelichting op vraag 4

De gesprekken in nautisch verkeer mogen uitsluitend gaan over de veiligheid en de bewegingen van de scheepvaart, zoals manoeuvreerafspraken.

1 5

Als schip Britta contact wil maken met schip Adria, dient de oproepprocedure als volgt te beginnen:

Toelichting op vraag 5

U begint een marifoongesprek altijd met de naam van het schip, de sluis, de brug of het station dat u aanroept. Weet u de naam van het schip dat u aanroept niet, dan kunt u een zo kort mogelijke beschrijving geven.

Is uw bericht voor alle schepen bedoeld, dan begint u met 'AAN ALLE SCHEPEN'.

1 6

Het ATIS-signaal, uitgezonden door een in Nederland geregistreerde marifoon, bevat digitale informatie:

Toelichting op vraag 6

Voor de binnenwateren van de Rijnoeverstaten is er een automatisch identificatiesysteem, waarbij op het moment van zenden naar ontvangen automatisch de identificatie van het schip wordt uitgezonden. Atis is er om een betere controle te kunnen uitoefenen. Het is een stukje elektronica in de vorm van een chip die door de leverancier of door uzelf met de juiste roepnaam kan worden geprogrammeerd.

1 7

Het gebruik van een scrambler, gekoppeld aan een VHF, is onder andere toegestaan op:

Toelichting op vraag 7

Met een scrambler wordt spraak langs elektronische weg versleuteld.

Beroepsvissers gebruiken scramblers om posities waar veel vis wordt gevangen aan collega's door te geven. De concurrent hoeft dat niet te weten.

3 8

Het noodsein mag uitsluitend worden uitgezonden op last van:

Toelichting op vraag 8

Het noodsein is MAYDAY. Dit mag alleen gebruikt worden als een schip wordt bedreigd door een ernstig en acuut gevaar en onmiddellijk hulp nodig heeft.

1 9

De lokale tijd in Nederland komt in de winter overeen met:

Toelichting op vraag 9

UTC (Universal co-ordinated time) is gebaseerd op de atoomtijd die twee keer per jaar wordt bijgesteld, zodat het verschil met GMT (Greenwich Mean Time) niet groter is dan 0,7 seconde.

In de winter is het in Nederland UTC+1 uur, in de zomer UTC+2 uur.

3 10

De inhoud van het noodbericht moet als volgt worden opgesteld:

Toelichting op vraag 10

Deze vraag wordt vaak in het examen gesteld om te testen of u in geval van nood de volgorde van de onderdelen van het noodbericht van buiten kent.

2 11

AIS betekent:

Toelichting op vraag 11

Met dit systeem is het mogelijk om andere schepen te identificeren en om het voortbewegen van schepen te bekijken.

Een AIS-zender op een schip zendt met regelmatige tussenpozen de positie, koers, snelheid en MMSI uit. Deze gegevens worden ontvangen door schepen die zijn uitgerust met een speciale ontvanger en zij kunnen de gegevens automatisch laten plotten op een beeld- of radarscherm.

Voor het gebruik van AIS-apparatuur kan in Nederland volstaan worden met het Basiscertificaat Marifonie.

2 12

Men wil een sociaal gesprek voeren met een opvarende van een ander schip.

Dit is onder andere toegestaan op:

Toelichting op vraag 12

De VHF-kanalen 72 en 77 zijn in Nederland bestemd voor sociaal verkeer (privégesprekken).

Kanaal 72 kan ook gebruikt worden voor het regelen van bergings- en sleepactiviteiten.

1 13

Voor intership-radioverkeer op de binnenwateren zijn de volgende VHF-kanalen aangewezen:

Toelichting op vraag 13

Vaart u op zee, dan kunt u met andere schepen nautische informatie uitwisselen op kanaal 06 of 08. Kanaal 06 heeft de voorkeur.

Kanaal 72 is voor sociaal verkeer en kan ook gebruikt worden voor het regelen van bergings- en sleepactiviteiten.
Kanaal 77 is alleen voor sociaal verkeer. Privégesprekken vallen onder 'sociaal verkeer'.

Kanaal 10 is voor nautisch verkeer op de binnenwateren tussen schepen onderling.
Kanaal 13 is het uitwijkkanaal.

2 14

Een regelmatig gebruikte term voor 'afvaart' op de rivieren is: 

Toelichting op vraag 14

'Afvaart' betekent met de stroom mee. Op een rivier is dit vanaf de bron (berg) naar de zee (dal).

In de scheepvaart wordt dit daarom 'dalvaart' of 'te daal' genoemd.

2 15

De aanduiding TX in het display van een marifoon geeft aan dat:

Toelichting op vraag 15

 TX komt van het Engelse woord Transmission, ofwel 'uitzending'.

1 16

Mag op de binnenwateren het noodsein worden uitgezonden bij ‘man overboord’?

Toelichting op vraag 16

Ook op de binnenwateren mag u gebruik maken van het noodsein MAYDAY als er iemand overboord gevallen is en er dringend hulp nodig is.

Gebeurt dit bijvoorbeeld op de Waal, dan zendt u het noodsein uit op het kanaal dat iedereen in de buurt uitluistert. Meestal is dat op kanaal 10. Vaart u in een blokgebied, dan kiest u het blokkanaal. Nadert u een sluis, dan doet u de noodoproep via het kanaal van de sluis (kanaal 18, 20 of 22).

1 17

De marifoon heeft als voordeel ten opzichte van een mobiele telefoon dat:

Toelichting op vraag 17

Als u op ruim water een noodoproep en een noodbericht uitzendt, wordt u o.a. door de Kustwacht gepeild. De Kustwacht weet dan waar u bent, maar kan niet zien om wat voor schip het gaat.

Ondanks deze peiling is het toch noodzakelijk om uw positie door te geven. Dat verhoogt de kans om door schepen in de buurt geholpen te worden.

1 18

Om de ontvangst van eventueel noodverkeer te bevorderen, mag een uitzending op VHF-kanaal 16 nooit langer duren dan:

Toelichting op vraag 18

Een testuitzending mag niet langer dan 10 seconden duren.

Een uitzending op kanaal 16 mag nooit langer dan 1 minuut duren.

3 19

Men hoort via VHF-kanaal 16:

MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
THIS IS
ORION ORION ORION
SIERRA VICTOR ZULU FOXTROT

Dit betekent:

Toelichting op vraag 19

SVZF is de roepnaam van een Zweeds schip, dat een noodoproep ten behoeve van een ander schip heruitzendt.
Dat heruitzenden begint met MAYDAY RELAY.

Met 'mobiel station' wordt een ander schip bedoeld.

3 20

Na ontvangst van een noodbericht via VHF-kanaal 16, buiten het bereik van een kustwachtstation, moet men:

Toelichting op vraag 20

Binnen het bereik van de Kustwacht (ongeveer 30 zeemijl vanaf de kust) zal de Kustwacht reçu geven.

Buiten het bereik van de Kustwacht moet u wel zelf reçu geven.

2 21

VHF-kanaal 67 wordt door de Nederlandse Kustwacht gebruikt:

Toelichting op vraag 21

Langs de kust staan SAR (Search And Rescue)-eenheden klaar.

De SAR-acties worden in Nederland gecoördineerd door het 'Kustwacht Centrum' in Den Helder.

Kanaal 67 wordt gebruikt bij de coördinatie van SAR–operaties.

Deze SAR-acties vinden plaats in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dat gebied is anderhalf keer groter dan het landoppervlak van Nederland.

Omdat de Noordzee vol staat met booreilanden en deel uitmaakt van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, moeten er regelmatig reddingsacties worden uitgevoerd.

3 22

Het reçu op een noodbericht dient als volgt te worden uitgesproken:

Toelichting op vraag 22

Een reçu mag pas na het noodbericht gegeven worden als het noodgeval zich buiten het bereik van de Kustwacht voordoet.

Het reçu begint met 1x MAYDAY en daarna de naam van het schip in nood.

2 23

Het veiligheidssein kondigt aan dat een station:

Toelichting op vraag 23

Het veiligheidssein is ‘SÉCURITÉ’ en komt uit het Frans. De uitspraak is verengelst: seekuritee.

Veiligheidsberichten worden aan alle schepen gericht om hen voor een navigatiegevaar te waarschuwen. Zo'n bericht kan bijvoorbeeld een waarschuwing zijn dat er een gevaarlijk wrak gesignaleerd is, een melding van een overboord geslagen container, een waarschuwing voor een losgeslagen boei of een mededeling dat het licht van een belangrijke boei ’s nachts niet werkt.

Veiligheidsberichten worden ook gebruikt voor belangrijke meteorologische waarschuwingen, zoals stormwaarschuwingen en waarschuwingen voor een ijsberg.

3 24

Varend op de Maas vindt aan boord een explosie plaats en er breekt brand uit.

Voor de alarmering dient men gebruik te maken van het:

Toelichting op vraag 24

Het noodsein MAYDAY (3x) moet meestal op kanaal 10 uitgezonden worden. Vaart u in een blokgebied, dan kiest u het blokkanaal. Nadert u een brug of sluis, dan doet u de noodoproep op  kanaal 18, 20 of 22.

U krijgt dan onmiddellijk reactie en hulp van schepen in de buurt.

1 25

Bij de montage van een VHF-antenne:

Toelichting op vraag 25

Vocht in de antenneconnectoren is één van de oorzaken van zendverlies.

Een gedeelte van de zendenergie wordt daardoor teruggekaatst naar de marifoon. Dit heet reflectie.

Bij een meting door de inspectie mag de reflectie niet meer dan 10% van het door de marifoon afgegeven zendvermogen bedragen.

1 26

Twee schepen hebben hun VHF ingesteld op hetzelfde duplex-kanaal.
Deze schepen kunnen op volle zee buiten bereik van een walstation met elkaar op dit kanaal:

Toelichting op vraag 26

Een duplexkanaal kan alleen gebruikt worden als er bereik is van een walstation dat de verbinding kan doorgeven (relayeren).

1 27

Het testen van een marifoon:

1 28

De AIS-antennes zijn op gelijke hoogte nabij de marifoon-antenne(s) geplaatst.

Wat kan hiervan het gevolg zijn?

Toelichting op vraag 28

Als de bovenkant van de marifoonantenne en de bovenkant van de AIS-antenne op gelijke hoogte zijn geplaatst, zal bij het zenden met de marifoon de ontvangst van de AIS worden verstoord of geblokkeerd. Dat gebeurt vooral als met de marifoon de spreeksleutel op 'high power' ingedrukt wordt. Dan wordt de ontvangst van de AIS tijdens het zenden weggedrukt.

Om te voorkomen dat tijdens het zenden met de marifoon de ontvangst van de AIS verstoord of geblokkeerd wordt, moeten de antennes minimaal één meter uit elkaar staan en de toppen van de antennes op verschillende hoogtes gemonteerd worden.

1 29

Een accubatterij van 24 volt levert gedurende 10 uur een stroom van 6 ampère.

Hoe groot is de geleverde capaciteit?

Toelichting op vraag 29

Het vermogen van een accu wordt in ampère–uur (Ah) uitgedrukt. Deze waarde geeft aan welke stroomsterkte in ampère (A) de accu kan leveren gedurende een bepaald aantal uren.

Een accubatterij van 60 Ah kan gedurende 10 uur een stroom van 6 A leveren.
10 x 6 = 60 Ah.

1 30

De belangrijkste oorzaak van sulfateren van een of meer cellen van een loodaccubatterij is:

Toelichting op vraag 30

Als een loodaccubatterij niet tijdig of onvoldoende wordt opgeladen, gaan de loodplaten door het zwavelzuur aankoeken (sulfateren). Daardoor kan de scheikundige werking niet meer volledig plaatsvinden.

Naarmate een loodaccubatterij verder is ontladen, zal de soortelijke massa van het elektrolyt afnemen. Bij een te lage voedingsspanning van de marifoon kan het zendvermogen verminderen.