Wanneer heeft u het Klein Vaarbewijs nodig?

registratie bewijs.jpg
www.vaarbewijs.nl.jpg

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water. Hiertoe behoren ook waterscooters en jetski’s.

Een rubber bootje met meer dan 5 pk kan al gauw harder dan 20 kilometer per uur.

Er wordt overigens niet naar het aantal pk's gekeken, maar wel of de boot met één persoon volgas harder kan dan 20 kilometer per uur.

Ook al vaart u op het moment van een controle minder dan 20 kilometer per uur krijgt u zonder vaarbewijs een boete van € 550,-. Bij een ongeluk zonder vaarbewijs betaalt de verzekering niet uit.

Het Klein Vaarbewijs is ook verplicht voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.

Ten slotte is het Klein Vaarbewijs verplicht op bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter. Bijvoorbeeld bepaalde rondvaartboten op aangewezen wateren, niet vrijvarende veerponten, sleepboten of duwboten korter dan 20 meter, die een schip korter dan 20 meter slepen of duwen.

Ook al valt uw schip niet onder de vaarbewijsplicht is het aan te raden om het vaarbewijs te behalen. Het is belangrijk om op het water over voldoende basiskennis van vaarregels en veiligheidsmaatregelen te beschikken.

Al meer dan 350.000 personen zijn in het bezit van het vaarbewijs.
De helft hiervan valt niet onder de vaarbewijsplicht, maar heeft er voor gekozen om een vaarbewijs examen af te leggen.

Vaarbewijs I

Vaarbewijs I is de basis. Hiermee mag u met een vaarbewijsplichtig schip op de rivieren, kanalen en kleine meren varen.
Met Vaarbewijs I mag u ook op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer).

kribbaken.JPG

Examen Klein Vaarbewijs I

Het examen Vaarbewijs I bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Op een examenlocatie hoeft u alleen met de muis op het juiste antwoord te klikken. Hiervoor heeft u 60 minuten de tijd.

Een vraag levert 1, 2 of 3 punten op.
Er zijn maximaal 80 punten te behalen.
Om te slagen moet u tenminste 56 punten behalen, oftewel 70% goed hebben.

Het vaarbewijs is een Nederlands staatsexamen, dat uitsluitend in de Nederlandse taal wordt afgenomen. Iedereen die de Nederlandse taal beheerst mag in Nederland het examen doen. U hoeft niet in Nederland woonachtig te zijn en ook niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Waar en wanneer kunt u het examen afleggen?

Het examen Klein Vaarbewijs I (KVB1) kost € 42,- en staat los van het cursusgeld.

Een examen kan op elke werkdag en soms ook op een zaterdag.

U kunt kiezen uit één van de vijf examen locaties:
Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer of Zwolle.

Het examen moet minimaal één week van tevoren worden aangevraagd via:

http://www.vamex.nl/

Vanaf welke leeftijd mag het examen gedaan worden?

Het vaarbewijs wordt afgegeven als u 18 jaar of ouder bent.

Het is mogelijk om onder de 18 jaar examen te doen. Bent u geslaagd dan krijgt u een uitslag brief. Hiermee mag u nog niet met een vaarbewijsplichtig schip, zoals een snelle motorboot varen.

Vanaf uw 18e jaar kunt u de brief inwisselen voor het echte Vaarbewijs. Daarna mag u met een vaarbewijsplichtig schip, zoals een snelle motorboot, waterscooter of jetski varen.

gele_spitse_ton.jpg

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden?

Op dit moment er geen andere opleiding die zo up-to-date en duidelijk is als de Online cursus van www.vaarbewijs.nl
Hiermee slaagt u zeker.

Informatie over de Online cursus Vaarbewijs I vindt u hier.

IALA.JPG

Vaarbewijs II

Na Klein Vaarbewijs I (KVB1) komt Klein Vaarbewijs II (KVB2).

KVBI + KVB2 = Vaarbewijs II voor alle binnenwateren, inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, het IJsselmeer, het IJmeer, het Markermeer, de Eems en de Dollard.

Om Vaarbewijs II te verkrijgen moet u voor zowel het examen Vaarbewijs I als het examen Vaarbewijs II geslaagd zijn.

Omdat KVBI + KVB2 in één keer erg veel is kunt u beter eerst het examen KVBI afleggen.

Mocht u toch beide examens in één keer willen doen, dan moet u zich inschrijven voor het examen KVB1 + KVB2.

Examen Vaarbewijs II

U krijgt anderhalf uur de tijd om 23 multiple choice vragen en
twee open navigatie vragen te beantwoorden.

Op de kaart van het Markermeer en de Waddenzee moet u koersen, peilingen, stroom - en plaatsbepaling uitzetten en berekenen.

Het examen Vaarbewijs II kost € 50,- en staat los van het cursusgeld.

Mocht u Vaarbewijs I + Vaarbewijs II tegelijkertijd doen, dan moet u zich inschrijven voor KVB1 + KVB2. Dit gecombineerde examen kost € 70,-.

U kunt kiezen uit één van de volgende examenlocaties:
Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer of Zwolle.

U kunt zich voor een examen inschrijven via:

http://www.vamex.nl/

vaarbewijs a.jpg

Wat is de beste voorbereiding voor Vaarbewijs II

De beste voorbereiding is met een Online cursus Vaarbewijs II. Duidelijke uitleg afgewisseld door examenvragen. U wordt stap voor stap geholpen om koersen en peilingen op de kaart te kunnen uitzetten.

Het landelijk slagingspercentage is 60%, maar met een Online cursus ligt dit boven de 98%.

De Online cursus Vaarbewijs II kost € 75,-.

Bij de Online cursus Vaarbewijs II krijgt u oefenkaarten en advies welke plotter en kaartpasser u het beste kunt aanschaffen.

Voor meer informatie over de Online cursus Vaarbewijs II en inschrijven kunt u hier klikken.

Groot Pleziervaartbewijs

Voor een pleziervaartuig van 25 tot 40 meter is een Groot Pleziervaartbewijs verplicht. Hiermee mag niet bedrijfsmatig gevaren worden.

Voor een pleziervaartuig vanaf 40 meter is het Groot Vaarbewijs vereist.

Voor het bedrijfsmatig varen met een schip van 25 tot 40 meter is een Beperkt Groot Vaarbewijs vereist.

Meer informatie over het Groot Pleziervaartbewijs vindt u op:

http://www.vamex.nl/grote-pleziervaart.aspx

Groot Vaarbewijs

Als u beroepsmatig over rivieren, kanalen en meren vaart is in de volgende gevallen een Groot Vaarbewijs vereist voor het voeren van:

- schepen met een lengte van tenminste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer

- passagiersschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers)

- sleep- en duwboten, die blijkens een verklaring van de Minister uitsluitend als pleziervaartuig gebruikt worden, met een lengte van tenminste 40 meter

- pleziervaartuigen met een lengte van tenminste 40 meter

- schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

Informatie over het Groot Vaarbewijs vindt u op:

http://www.cbr.nl/10673.pp